• Bestücker mit Standorten in Deutschland, USA und Rumänien

Casetă tehnică

Responsabil de conţinutul website-ului conform art. 10 alin. 3 MDStV:

Domnul Dominik Ottenbreit
ESO Electronic Service Ottenbreit GmbH
Hahnenbachstraße 21
55606 Hahnenbach
Telefon: 06752-9112 4
e-mail: info@eso-electronic.de 
Internet: www.eso-electronic.de

Codul de identificare fiscală conform art. 27 al Legii privind taxa pe valoarea adăugată: DE 812 004 832

Jurisdiction: Bad Kreuznach, Germany
HRB: 3460

NCAGE: CH591
DUNS: 314797515
WEEE-Reg-Nr.: DE 84 800 814

Excluderea răspunderii

Limitarea răspunderii

Conţinuturile acestui website au fost redactate cu cea mai mare atenţie. Cu toate acestea, furnizorul nu garantează corectitudinea, integritatea sau actualitatea conţinuturilor puse la dispoziţie. Utilizarea conţinuturilor website-ului se face pe propriul risc al utilizatorului. Contribuţiile identificate nominal reflectă opinia autorului respectiv şi nu întotdeauna pe cea a furnizorului. Simpla utilizare a website-ului nu presupune existenţa unei relaţii contractuale între utilizator şi furnizor.

Link-uri externe

Acest website conţine legături către site-uri conexe („link-uri externe”). Aceste website-uri sunt în responsabilitatea operatorilor respectivi. Furnizorul a verificat la prima conectare conţinuturile link-urilor externe pentru a constata dacă există încălcări ale legii. La momentul respectiv, nu au fost evidenţiate încălcări ale legii. Furnizorul nu are nicio influenţă asupra configurării actuale sau viitoare a conţinuturilor paginilor conectate. Prin includerea de link-uri externe nu înseamnă că furnizorul adoptă conţinuturile aflate în spatele referinţei sau a link-ului. Monitorizarea constantă a acestor link-uri externe nu este rezonabilă pentru furnizor, atât timp cât nu există dovezi concrete ale încălcării legii. În cazul în care se constată încălcări ale legii, link-urile respective vor fi şterse imediat.

Drepturi de autor şi drepturi conexe

Conţinuturile publicate pe acest website fac obiectul legislaţiei germane privind drepturile de autor şi drepturile conexe. Orice utilizare care nu este permisă de legislaţia germană privind drepturile de autor şi drepturile conexe necesită acordul scris al furnizorului sau al reprezentantului legal. Acest lucru este valabil în special pentru copierea, editarea, traducerea, stocarea, prelucrarea şi reproducerea conţinutului în baza de date sau alte medii şi sisteme electronice. Conţinuturile şi drepturile terţilor sunt marcate ca atare. Reproducerea neautorizată sau distribuirea conţinuturilor individuale sau a paginilor întregi nu este permisă şi se pedepseşte corespunzător. Este permisă doar efectuarea de copii şi descărcări pentru uzul personal, privat şi non-comercial.

Prezentarea acestui conţinut în cadre externe este permisă numai cu un acord scris.

Confidenţialitatea datelor

Odată cu vizitarea site-ului furnizorului pot fi salvate informaţii despre acces (data, ora, paginile accesate). Aceste informaţii nu sunt date cu caracter personal, ci sunt anonime. Ele sunt utilizate exclusiv în scopuri statistice. Nu se permite transmiterea acestora către terţi în scopuri comerciale sau non-comerciale. 

Furnizorul indică în mod expres faptul că transmiterea de informaţii prin intermediul Internetului (de ex., comunicarea prin e-mail) poate prezenta lacune de securitate şi nu poate fi complet protejată contra accesării de către terţi. 

Utilizarea datelor de contact în scopuri comerciale nu este permisă în mod expres, cu excepţia cazului în care furnizorul şi-a dat consimţământul scris sau dacă există deja o relaţie de afaceri. Furnizorul şi toate celelalte persoane menţionate pe această pagină web sunt împotriva oricărei utilizări comerciale şi a divulgării datelor personale către terţi. 

Condiţii speciale de utilizare

În cazul în care condiţiile speciale prevăzute la numerele 1-4 pentru utilizările acestui site diferă, atunci se va specifica acest lucru în mod expres la poziţia respectivă. În acest caz, se aplică în fiecare situaţie condiţiile speciale de utilizare.

Imaginile de pe acest site sunt protejate prin dreptul de autor:

© ESO Electronic Service Ottenbreit GmbH